Den almindelige hjertemusling er typisk 60 – 70 mm i størrelse. Den lever nedgravet få centimeter nede i havbunden på lavt vand. Skallerne har karakteristiske ribber og farven er typisk hvid eller gul. Hjertemuslingen lever af at filtrere plankton fra havvandet. Som de fleste andre muslinger har hjertemuslingen to ånderør til henholdsvis ind – og udstrømmende vand. Hjertemuslingen bliver 2-3 år gammel. Der kan være helt op til 5.000 muslinger pr. m2 havbund. Muslingerne er et vigtigt fødeemne for vadefugle som kan smadre skallerne med deres lange og stærke næb.

Vidste du at:

Hjertemuslingen ikke ved første øjekast ligner et hjerte. Men prøv at sætte to halve skaller sammen og se den samlede musling fra siden, så ved du hvorfor det hedder en “hjertemusling”.