Sandmusling er meget almindelig ved de danske kyster og lever nedgravet ca 15 – 30 cm nede i sandbunden på lavt vand og ud til ca. 60 meters dybde. Muslingen har en oval form og kan blive helt op til 15 cm lang. Finder man sammenhængende skaller, er det karakteristisk, at de ikke når sammen bagtil, hvor der er plads til, at muslingens store ånderør kan stikke ud af skallerne. De to skaller er iøvrigt ikke symmetriske, den ene er større end den anden og med en tydelig båndgrube i hængslet. Sandmuslingen lever af planteplankton som den filtrerer. Den trækker vand og plankton ind gennem den ene halvdel af ånderøret og puster det ud gennem den anden halvdel.

Vidste du at:

Sandmuslingen er kommet til Danmark og Europa fra Nordamerika med vikingerne.