fbpx

Fisk

I danske farvande er der registreret 220 forskellige fiskearter, men kun halvdelen gyder i danske farvande. Nogle af disse mange typer fisk kan sommetider ses på stranden i opskyllet, hvor de er døde af forskellige grunde. Der er enkelte fisk som kan ses i lavt vand på stranden i indesøer ved lavvande – f.eks. rødspætten og ålekvabben.

Go to Top