Strandtudsen er en lille og tætbygget padde med en tydelig gul stribe ned langs ryggen. Den kan blive op til 8 cm lang og man kan støde på den i klitterne ofte hvor der er vandhuller og strandsøer i nærheden. Den er nat aktiv og spiser blandt andet myrer og biller. Strandtudsen har ret korte bagben, hvilket gør at den modsat frøer løber mere end den hopper. Dyret er ret tolerant overfor salt og den kan lægge æg i saltvand, hvor hunden lægger 3.000 – 4.000 æg. Vi skal passe på strandtudsen som ligesom andre padder er fredet.

Vidste du at:

Strandtudsehannen har en stor blålig kvækkepose under struben. Den kvækker næsten kun om natten og kan høres over 2 km væk. Lyden er rullende og kan minde om lyden fra et elektrisk bor der presses ind i en hård mur.