Grøn frø når en størrelse på mellem 5 og 10 cm. Hunnen bliver større end hannen. Hannen har to ydre kvækkeposer, en bag hver mundvig. Ligesom andre padder er den fredet i Danmark, men i Frankrig spises den. Ved stranden findes den, hvor der er vandhuller og strandsøer i nærheden. Den kommer frem fra dvale i starten af april, men begynder først at yngle i slutningen af maj. Grøn frø ligner andre danske frøer, men er tydelig mere grøn i farven.

Vidste du at:

Den grønne frø er en hurtig og grådig jæger, som kan springe op af vandet og gribe insekter i luften.