Sodaurt er en 15 – 40 cm høj urt, der vokser direkte på stranden. Stænglerne er glatte eller stivhårede og bladspidsen er omdannet til en spids torn. De tykke blade er i stand til at optage store mængder vand, så planten kan klare det salte miljø. Man finder ofte planten hvor der ligger rådden tang, som fungerer som kvælstofgødning for planten.

Vidste du at:

Sodaurt har fået sit navn fordi man i gamle dage brugte at brænde planten og udvinde soda af asken. Sodaen brugte man dengang som vaskemiddel og til fremstilling af glas.