Søpindsvin findes i flere varianter, hvor Spiseligt Søpindsvin og Grønt Søpindsvin er de mest almindelige i Danmark. De lever på havbunden tæt ved kysten og karakteriseres ved en rund krop, hvorfra der stikker pigge ud i alle retninger. Piggene har forskellige længder og nogle søpindsvin går på deres pigge. Regulære søpindsvin er symmetriske med et veludviklet tandapparat Søpindsvinet har orange/gule og røde kønsorganer som er spiselige og betragtes som en delikatesse i nogle lande.

Vidste du at:

I gamle dage kaldte man søpindsvin for ”Tordensten”, da man troede at de var fremkaldt af lynnedslag. Senere betragtede man forstenede søpindsvin som beskyttelse mod lynnedslag.