Sømus er et søpindsvin, men det er ikke helt rundt som det almindelige kendte søpindsvin. Den er mere hjerteformet, hvælvet og op til 5 cm i størrelse med en grågul farve. Sømus lever nedgravet 15 – 20 cm i sandbunden og bor i en slimklædt hule, der står i forbindelse med overfladen via en åben kanal. Sømusen bruger sine pigge  til at grave sig ned og med sine sugefødder indsamler den bundmateriale med levende partikler som føres til munden på undersiden af dyret. Man ser jævnligt de skrøbelige skaller af døde dyr i tusindvis opskyllet på den jyske vestkyst. Skaller af sømus har sjældent pigge. Ligesom søpindsvin, er sømus bløde dyr, der beskytter deres sårbare kroppe med en kalkskal.

Vidste du at:

Sømusens kan ofte findes ubeskadiget på stranden selv om de er papirtynde og er blevet kastet rundt i havet. Materialeformen er blevet brugt i videnskaben i forhold til at opfinde nye lette og stærke materialer. Man har fundet ud af, at sømusen varierer styrken af forskellige områder på skallen, ikke ved at lave tykkere og tyndere skråstivere, men ved at sætte færre og flere. Denne teknik har mennesket kopieret i forskellige konstruktioner.