Hvert år driver mere end 1.000 tons affald i land på danske strande — og det er kun toppen af isbjerget, for mere end to tredjedele af affaldet ender på bunden af havet. Det er især metaleffekter som falder til bunden selvfølgelig pga. vægten, men glas finder ofte vej til stranden selv om det som udgangspunkt også er tungt. Ved strandende i Danmark er det typisk flasker eller glas med låg, hvor der har været luft i beholderen som vægtmæssigt har hjulpet genstanden ind på stranden.

Der er ingen tvivl om, at plastik udgør den største belastning med meget lange nedbrydningstider. Men glas hører heller ikke hjemme i havet, selv om det dog ikke har nogen direkte forureningsmæssig påvirkning.

Vidste du at:

Det kan tage over 1.000.000 år for havet at nedbryde glas.