Flintsten kaldes også ildsten eller flintesten. Det er en hård sten som hovedsageligt består af kvarts med et glasagtigt udseende. Stenen er sort, blålig og/eller hvid, hvor det hvide er kalk. Flinten har en glat overflade og kan have skarpe kanter. Flint er en lokal dansk stenart, der blandt andet kommer fra Stevns og Limfjorden. Flint stammer fra kridttiden, hvor der blev dannet hulrum i kalksten og kridt fra 50 – 120 millioner år siden. Forstenede søpindsvin består netop af flint, som er udfældet inden i en tom skal fra et søpindsvin, der har siddet i kalken.

Vidste du at:

Flint blev i stenalderen brugt som værktøj i forhold til økser og knive, men også til at frembringe ild ved at slå stenen mod et stykke jern. Det sker der driver flintredskaber i land fra ældgamle stenalderpladser som engang lån ved kysten, men nu er under vand pga. mange års vandstandsstigning.