Klitoldenborren er en mellemstor, smuk bille der vækker berettiget opsigt med sin flotte grønlige metalglans. Er udbredt i klitter langs vestkysten. Larven lever af rødder af græsser, især Hjælme. Billen flyver i juni og er der et vigtigt fødeemne for mange af klittens fugle og dyr.

Vidste du at:

Klitoldenborren er en udpræget varmekrævende art, og den trives kun i åbne, meget solrige områder uden for tæt vegetation.