Selve sandormen ser man ikke meget til, men dens karakteristiske ekskrementhobe røber dens tilstedeværelse. Den lever en tilbagetrukket tilværelse nede i fjordbunden, hvor den lever af det organiske materiale, der findes i sandet. I vadehavet kan man finde helt op til 70 sandorme pr. kvadratmeter. Højvandet fører to gange i døgnet nyt plankton med ind på det lave vand, hvilket giver masser af føde for sandormene. Samtidig iltes vandet, hver gang tidevandet skifter. Man ser sjældent sandormen, for den opholder sig det meste af tiden 15-20 centimeter nede under havbunden i et U-formet rør med den ende, hvori munden sidder, nederst i røret. Den æder sand for at få fat på organisk materiale og planktonorganismer, som findes i sandet. Sandet kommer ud igen via tarmen i den øverste ende af røret, hvilket ses som små sandkringler rundt omkring på havbunden.

Vidste du at:

Man har beregnet at en sandorm årligt ”spiser” 25 kg sand.