Ålegræs kaldes også bændeltang og er en vandplante med 50 – 100 cm lange stængler. Den gror langs kysterne i fint grus, sand eller mudder og på lavt vand. Bevoksningen er vigtige levesteder for mange fisk og bunddyr, især under deres opvækst, hvor de kan skjule sig i græsset. Ålegræs har en formidabel evne til at bremse CO2 udslip og er blevet brugt i forskellige sammenhænge som “vandrensere” hvor man har sat planten ud i iltfattige områder. Man laver også isoleringsbatts af ålegræs som bygger på århundredes erfaring med tangisolering. Ålegræs indeholder mineraler, der virker som naturlig brandhæmmer, og bl.a derfor medvirker isoleringen til et godt arbejdsmiljø og indeklima.

Vidste du at:

At om efteråret driver store mængder ålegræs i land og i tidligere tider indsamlede man det og brugte det tørrede ålegræs som fyld i de dengang ret almindelige tangmadrasser.